Uitzicht bergen S &KLAAR ON LOOPBAANADVIES Er kunnen een aantal redenen zijn waarom het fijn is even extra denk- en daadkracht te krijgen in een loopbaan-situatie.
Graag hoor ik wat de aanleiding van gesprek is en ga ik aan de slag met je medewerker. Samen brengen we in kaart wat hij kan en wil en hoe dit aansluit bij de baan en werkplek.
Met het verkregen inzicht maken we een ontwikkelplan. Of.. wanneer het niet meer past in de huidige baan en/of organisatie, gaan we samen op zoek naar een nieuwe baan. Dit is bijvoorbeeld van toepassing in een situatie van outplacement.
naar FASE 1: INZICHT

Menu Waarom SON Mijn visie CONTACT of sparren? LOOPBAANADVIES RECRUITMENT HR ADVIES MENSEN ORGANISATIES

Slide FASE 1: INZICHT In deze fase wordt inzicht gecreëerd. Hierin stellen we vast wat de talenten en interesses van je medewerker zijn. Dit doen we in 5 gesprekken. Het resultaat van deze fase is een overzicht van wat je medewerker kan en wil met een loopbaandoel en een route daarnaar toe. TALENTEN In het tweede gesprek staan de talenten van je medewerker centraal. We bespreken specifieke momenten waarop hij op zijn best was en waarom dat zo is. Zo ontstaat inzicht in wat je medewerker goed kan. INTERESSES Wat heeft de interesse van je medewerker. In deze sessie is er ruimte om te dromen, even los van alle praktische beperkingen en meningen die er kunnen zijn. Wat zou je medewerker het allerliefste willen doen? KEUZES We starten met inzichtelijk maken wat je medewerker later worden wilde, welke keuzes hij maakte hebt en welke niet. Met steeds de redenen hierbij. Er wordt een rode draad zichtbaar in het verhaal en dat geeft richting voor het loopbaandoel. DOEL In deze sessie komen we tot een loopbaandoel waarbij we ook vaststellen hoe je medewerker dit kan halen. Het resultaat kan zijn een ontwikkelplan, maar ook een panning om een nieuwe baan te vinden. ROUTE In deze sessie combineren we de inzichten uit de eerdere sessies in een voorlopig loopbaandoel. We starten vanuit de kerncompetenties van de medewerker, combineren deze met sectoren die zijn interesse hebben en selecteren de beroepen die voor hem interessant kunnen zijn. Ook maken we een koppeling met de praktische aspecten die belangrijk zijn. We komen tot een voorlopig loopbaandoel. naar FASE 2: BEWEGING In deze fase wordt inzicht gecreëerd. Hierin stellen we vast wat de talenten en interesses van je medewerker zijn. Dit doen we in 5 gesprekken. Het resultaat van deze fase is een overzicht van wat je medewerker kan en wil met een loopbaandoel en een route daarnaar toe.

Slide FASE 2: BEWEGING In deze fase gaan we over tot actie! Dat begint met het aanbrengen van ritme in het sollicitatieproces van je medewerker. En daarna gaan we het praktisch maken door hem zijn verhaal te leren vertellen, zijn cv in orde te maken en hem te helpen zichzelf presenteren in een gesprek. Son&Klaar kan hierbij nog een stapje verder gaan en je medewerker voorstellen bij een potentiële nieuwe werkgever. VERHAAL Over je medewerker en zijn cv kunnen we 1000 verhalen vertellen. Het gaat erom te vertellen wat relevant is. Samen met je medewerker gaan we zijn verhaal opstellen, zoveel mogelijk aan de hand van concrete vacatures. CV Het cv is als een offerte. In de eerste lezing scant een werkgever een cv vaak in slechts 9 seconden . Dan moeten er wel goed zichtbaar de juiste zaken in staan. In deze sessie zorgen we ervoor dat de juiste zaken belicht worden. Ook dit doen we zoveel mogelijk aan de hand van concrete vacatures. UITNODIGING Nu het verhaal en het cv klaar zijn kan je medewerker gaan bellen met de organisatie die zijn droomvacature heeft. Son&Klaar helpt je medewerker met de voorbereiding op dit eerste contact. PITCH In elk sollicitatiegesprek hebben mensen de mogelijkheid zichzelf voor te stellen. De manier waarop dit gebeurt zet de toon voor de rest van het gesprek. We gaan een pitch voor jouw medewerker maken en oefenen in zijn eigen woorden en zijn eigen stijl. GESPREK En gaat de rest van het gesprek dan? We bereiden dit goed voor: wat gaat je medewerker vertellen en waarom? Dit gaan we gewoon oefenen, daarmee gaat het steeds soepeler. naar RESULTAAT In deze fase gaan we over tot actie! Dat begint met het aanbrengen van ritme in het sollicitatieproces van je medewerker. En daarna gaan we het praktisch maken door hem zijn verhaal te leren vertellen, zijn cv in orde te maken en hem te helpen zichzelf presenteren in een gesprek. Son&Klaar kan hierbij nog een stapje verder gaan en je medewerker voorstellen bij een potentiële nieuwe werkgever.

Slide SON&KLAAR Bathmen info@sonenklaar.nl 06 39 62 87 83 Homepage Privacy Statement